“Laat Uw  voeding  Uw medicijn zijn en Uw  medicijn  Uw voeding”      Hippocrates  460-377 BC

Orthomoleculaire geneeskunde heeft een wetenschappelijke basis. Het betekent niets anders dan de juiste moleculen, in de juiste hoeveelheden en verhoudingen in het lichaam om de biochemische processen in ons lichaam optimaal te laten verlopen of te herstellen.  Ons lichaam heeft diverse werkingsmechanismen welke in balans behoren te zijn. Door diverse oorzaken kunnen deze verstoord raken.

Orthomoleculaire therapie  is erop gericht het natuurlijke proces aan te sturen. Het richt zich op de achterliggende oorzaak van de huidige klacht/symptoom, het proces dat er naar toe heeft geleid en het in kaart brengen daarvan.

Klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI)  is een integrale wetenschap die kijkt naar de mens als geheel en niet alleen naar de specifieke klacht. De therapie gaat ervan uit dat er een wisselwerking is tussen alle organen, de psyche, het zenuwstelsel, het immuunsysteem en het hormoonsysteem binnen de mens en zijn omgevingsfactoren. Het brengt de verschillende interacties nauwkeurig in kaart tot een integraal beeld om zo de klacht bij de wortel aan te kunnen pakken.

In de praktijk betekent dit, dat bepaalde verstoringen een disbalans teweeg kunnen brengen in het lichaam, dat kan leiden tot bepaalde klachten. De oorzaak van de klachten wordt gezocht vanuit de levensgeschiedenis (film) van de patiënt.

Bij Orthomolecualire kPNI therapie wordt er een behandelplan opgesteld, dat kan bestaan uit oa beweging, voeding en benodigde voedingssupplementen